OBC DE WAAI

BEZOEK ONZE NIEUWE WEBSITE-www.jeugdhulpdonbosco.beOBC DE WAAIDit is de webstek van het  Observatie en behandelingscentrum De Waai (kortweg OBC De Waai) in de Waaistraat  te Eeklo.
Het OBC is erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen  met een Handicap (VAPH) voor 54 minderjarigen en hun context.

Sinds 1 januari 2014 werd OBC De Waai erkend als een multifunctioneel centrum. Een gespecialiseerd team zoekt samen met de jongere en zijn of haar context, via een observatieperiode, naar een behandeling op maat.

Het OBC werkt samen met het  Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum De Waai (kortweg OOOC De Waai) in de Zuidmoerstraat te Eeklo en OOOC Jongerenhuis  in de  Beekstraat te Drongen . Vanaf 1 januari 2017  worden beide OOOC’s één onder de naam OOOC De Bries met een campus in Eeklo (het huidige OOOC De Waai) en een campus in Drongen (het huidige OOOC Jongerenhuis)

OBC De Waai en OOOC De Bries zijn een onderdeel van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen.
We zijn volop bezig om de naamsverandering en de bijhorende verandering van huisstijl, logo, website, etc. tegen 1 januari 2017 voor te bereiden. In afwachting  hiervan behouden we deze  beperkte webstek.


DOELGROEP EN AANBODOBC De Waai richt zich tot kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar met (een vermoeden van) gedrags- en emotionele stoornissen en hun context.

Op basis van leeftijd en geslacht komen cliënten in een cluster terecht:
- Cluster  -12 jarigen: twee gemengde leefgroepen van 6 tot 12 jaar
- Cluster +12 jarige jongens: twee horizontale leefgroepen, 12-15 jaar en 15+
- Cluster +12 jarige meisjes: één verticale leefgroep van 12 tot 18 jaar

We bieden diagnostiek en/of behandeling op maat, wat zich vertaalt in een individueel behandelplan. Dit wordt samen met de cliënten vormgegeven.
De module diagnostiek of intensieve behandeling kan al dan niet gecombineerd worden met de module verblijf (voor minderjarigen met een vermoeden van handicap).  

Naast de kernopdracht bieden wij ook mobiele en ambulante begeleiding aan  jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar met gedrags- en/of emotionele problemen, die in het verleden in een door het VAPH erkende voorziening hebben verbleven.

We hopen in 2017 een rechtstreeks toegankelijk aanbod te kunnen ontwikkelen dat zich toespitst op kortdurende ondersteunende beeldvorming ten aanzien van cliënten en hulpverlening binnen de brede instap en rechtstreeks toegankelijke hulp.


VISIEOBC De Waai werkt volgens de visie van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, met een sterk accent op de hoopvolle ideeën van het contextueel en systeemtheoretisch denken.

In dit denken worden  probleemanalyse en –behandeling niet gezien als een individueel proces van de jongere, maar als een interactionele dynamiek binnen zijn of haar context. Dit impliceert dat wij een belangrijke plaats geven aan relevante personen in de omgeving van de jongere. We betrekken deze van bij de start en verwachten dat zij bereid zijn om mee te investeren in de behandeling door op gesprek te komen, over zichzelf na te denken en aan hun aandeel in de problemen te werken.

We nemen het dus niet over van ouders, maar werken met het grotere geheel waar de jongere deel van uitmaakt. Dat betekent dat we verwachten dat ouders tijdens de behandeling hun ouderrol blijven opnemen (oudercontact, doktersbezoek, kledij aankopen, mee blijven opvoeden…).

Ook het schrijven en evalueren van het behandelplan gebeurt in samenwerking met de jongere en de ouders. Zo kunnen we  duidelijke en door iedereen gedragen  afspraken  maken, die verantwoordelijkheid leggen bij zowel onze medewerkers, als bij de jongere, de ouders en de bredere context.


WERKING


OBC De Waai werkt interdisciplinair. Het team bestaat uit leefgroepsbegeleiders, hoofdbegeleiders, zorgcoördinatoren (gezinsbegeleiders, psychologen, therapeuten) en een kinder- en jeugdpsychiater. Rond elke jongere wordt een duo of trio gevormd, het interdisciplinair overleg of IDO.
De leden van het IDO ‘trekken’ het traject van de jongere en zijn de eerste aanspreekpunten voor de jongere, mensen rond de jongere en andere begeleiders.


AANMELDING


De hulp van OBC De Waai is tot op vandaag niet-rechtstreeks toegankelijk. Dit betekent dat een contactpersoon-aanmelder voor hun cliënten een aanvraag (A-document) moet indienen bij de Intersectorale Toegangspoort. Om gebruik te kunnen maken van ons aanbod moeten kinderen en jongeren over één van de volgende modules beschikken:  
- Diagnostiek voor minderjarigen met een vermoeden van handicap
- Intensieve behandeling voor minderjarigen met een handicap

Deze modules kunnen dan gecombineerd worden met de module:
-Verblijf voor minderjarigen met een (vermoeden van) handicap

Eens de aanvraag is goedgekeurd door de Intersectorale Toegangspoort kunnen cliënten ervoor kiezen om OBC De Waai als voorkeursvoorziening aan te duiden. Een volgende stap is een kennismakingsgesprek met OBC De Waai. Als hieruit blijkt dat wij de cliënten iets kunnen bieden en zij akkoord zijn, gaat de begeleiding van start.

Verder is er voor cliënten die reeds een traject bij ons hebben afgelegd de mogelijkheid om door te stromen binnen onze MFC werking.CONTACT


Algemene contactgegevens:
Telefoonnummer: 09/377 46 15
Email: info@obcdewaai.be

Contactgegevens van de leefgroepen:
Cluster -12 jarigen:
Telefoonnummer Pinardi: 09/ 376 27 46
Telefoonnummer Chieri: 09/ 376 27 42

Cluster +12 jarige jongens:
Telefoonnummer Becchi: 09/ 376 27 47
Telefoonnummer Valdocco: 09/ 376 27 45

Cluster +12 jarige meisjes:
Telefoonnummer Maïn: 09/ 376 27 48


Contactgegevens directie:
Directie: Joris Van den Baere
Telefoonnummer: 09 377 46 15
Email: jorisvandenbaere@obcdewaai.be

Coördinator: Nele Lekens
Telefoonnummer: 09/377 46 15
Email: nelelekens@obcdewaai.be

LIGGING

OBC DE WAAI
Waaistraat 6
9900 Eeklo
info@obcdewaai