OBC DE WAAI

OBC DE WAAI

Observatie- en Behandelingscentrum De Waai in Eeklo is een afdeling van Jeugdwerk Don Bosco Gent-Eeklo. Andere afdelingen zijn OOOC De Waai in Eeklo en OOOC Jongerenhuis in Gent.
Het OBC is erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) voor 54 minderjarigen en hun context.
Sinds 1 januari 2014 werd OBC De Waai erkend als een multifunctioneel centrum. Een gespecialiseerd team gaat telkens samen met de jongere en zijn of haar context, via een observatieperiode, op zoek naar een behandeling op maat.

DOELGROEP EN AANBOD

OBC De Waai richt zich tot kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar met (een vermoeden van  gedrags- en emotionele stoornissen en hun context.

Op basis van leeftijd en geslacht komen cliënten in een cluster terecht:
- Cluster  -12 jarigen: twee gemengde leefgroepen van 6 tot 12 jaar
- Cluster +12 jarige jongens: twee horizontale leefgroepen, 12-15 jaar en 15+
- Cluster +12 jarige meisjes: één verticale leefgroep van 12 tot 18 jaar

We bieden diagnostiek en behandeling op maat, wat zich vertaalt in een individuele dienstverleningsovereenkomst waar volgende hulpverleningsvormen een onderdeel van kunnen zijn:

- Verblijf
- Dagopvang
- Mobiele begeleiding
- Schoolvervangende dagbesteding

Als MFC kunnen we deze vormen met elkaar combineren en ook de intensiteit van de zorg kan variëren naargelang de zorgvraag.

Naast de kernopdracht bieden wij ook mobiele en ambulante begeleiding aan  jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar met gedrags- en/of emotionele problemen, die in het verleden in een door het VAPH erkende voorziening hebben verbleven.

In 2015 willen we een rechtstreeks toegankelijk aanbod ontwikkelen dat zich toespitst op kortdurende ondersteunende diagnostiek ten aanzien van cliënten en hulpverlening binnen de brede instap en rechtstreeks toegankelijke hulp.

VISIE

OBC De Waai is een open centrum, wat betekent dat we zoveel mogelijk vermijden om jongeren van hun vrijheid te beroven en voluit inzetten op het creëren van een vertrouwensrelatie.

OBC De Waai werkt volgens de visie van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, met een sterk accent op de hoopvolle ideeën van het contextueel en systeemtheoretisch denken.

In dit denken worden  probleemanalyse en –behandeling niet gezien als een individueel proces van de jongere, maar als een interactionele dynamiek binnen zijn of haar context. Dit impliceert dat wij een belangrijke plaats geven aan relevante personen in de omgeving van de jongere. We betrekken deze van bij de start en verwachten dat zij bereid zijn om mee te investeren in de behandeling door op gesprek te komen, over zichzelf na te denken en aan hun aandeel in de problemen te werken.

We nemen het dus niet over van ouders, maar werken met het grotere geheel waar de jongere deel van uitmaakt. Dat betekent dat we verwachten dat ouders tijdens de behandeling hun ouderrol blijven opnemen (oudercontact, doktersbezoek, kledij aankopen, mee blijven opvoeden…).

Ook het schrijven en evalueren van het behandelplan gebeurt in samenwerking met de jongere en de ouders. Zo kunnen we  duidelijke en door iedereen gedragen  afspraken  maken, die verantwoordelijkheid leggen bij zowel onze medewerkers, als bij de jongere, de ouders en de bredere context.

WERKING

OBC De Waai werkt interdisciplinair. Het team bestaat uit leefgroepsbegeleiders, hoofdbegeleiders, zorgcoördinatoren (gezinsbegeleiders, psychologen, therapeuten) en een kinder- en jeugdpsychiater. Rond elke jongere wordt een duo of trio gevormd, het interdisciplinair overleg of IDO.
De leden van het IDO ‘trekken’ het traject van de jongere en zijn de eerste aanspreekpunten voor de jongere, mensen rond de jongere en andere begeleiders.

AANMELDING

De hulp van OBC De Waai is tot op vandaag niet-rechtstreeks toegankelijk. Dit betekent dat cliënten via een door hen gekozen hulpverlener een aanvraag (A-document) moeten indienen bij de Intersectorale Toegangspoort. Om gebruik te kunnen maken van ons aanbod moeten kinderen en jongeren over volgende modules beschikken:  
- Diagnostiek voor minderjarigen met een vermoeden van handicap
- Verblijf voor minderjarigen met een vermoeden van handicap

Eens de aanvraag is goedgekeurd door de Intersectorale Toegangspoort kunnen cliënten ervoor kiezen om OBC De Waai als voorkeursvoorziening aan te duiden. Een volgende stap is een kennismakingsgesprek met OBC De Waai. Als hieruit blijkt dat wij de cliënten iets kunnen bieden en zij akkoord zijn, gaat de begeleiding van start.

Verder is er voor cliënten die reeds een traject bij ons hebben afgelegd de mogelijkheid om door te stromen binnen onze MFC werking.

CONTACT

Bij vragen omtrent onze werking of intakeprocedure kan u steeds terecht bij één van onze coördinatoren:

- Marc De Veirman (cluster -12):
09/377 46 15 - marcdeveirman@obcdewaai.be

- Nele Lekens (clusters +12):
09/377 46 15 - nelelekens@obcdewaai.be

LIGGING

OBC DE WAAI
Waaistraat 6
9900 Eeklo
info@obcdewaai